Suonikohjuhoidot

Uudet suonensisäiset ultraääniohjatut vaahtoruiskutus- ja laserhoidot ovat syrjäyttäneet suonikohjujen perinteisen leikkaushoidon monien etujensa vuoksi. Esteettiset ja toiminnalliset haitat voidaan hoitaa lähes kivuttomasti vastaanotolla ja hoidon jälkeen potilas voi jatkaa normaalia arkeaan. Aloitin vuonna 2004 ensimmäisenä Suomessa uudet vaahtoruiskutus- ja laserhoidot ja minulla on kokemusta jo tuhansien tyytyväisten potilaiden kokemus näistä hoidoista. 

Ennen varsinaista toimenpidettä teen vastaanotolla suonikohjuhoidon esitutkimuksen. Ultraäänitutkimuksen avulla selvitetään alaraajojen syvien ja pinnallisten laskimoiden tila. Tutkimuksen tuloksista piirrettään laskimokartta, joka on välttämätön onnistuneen hoidon saavuttamiseksi. Kartan avulla suunnitellaan itse suonikohjuhoito, valitaan hoitomuoto ja annetaan kustannusarvio. Useissa tilanteissa on mahdollista valita joko vaahtoruiskutus- tai laserhoito, mutta osassa tapauksista vain toinen menetelmistä on sopiva.

Laser

Isoja suoria suonirunkoja hoidetaan yleensä laserilla.

Vaahtoruiskutus

Paikalliset mutkittelevat kohjut hoidetaan vaahtoruiskutuksella.

Ruiskutus

Ihon pinnalla näkyvät pienet violetit pintasuonet hoidetaan ruiskutuksella.

Suonikohjuja esiintyy naisilla useammin kuin miehillä ja ne lisääntyvät yleensä iän myötä. Kyseessä on laskimoiden läppien synnynnäinen heikkous. Ilmiö on osittain perinnöllinen. Kohjuja tulee myös usein lisää raskauden aikana, jolloin syynä ovat sekä hormonaaliset tekijät, että sikiön aiheuttama paine pikkulantion laskimoihin. Suonikohjuongelma onkin naisilla neljä kertaa yleisempi kuin miehillä.

Vaikeat hoitamattomat suonikohjut voivat johtaa myöhemmällä iällä tulehduksiin ja säärihaavoihin, joiden hoito on hankalaa. Hoitamattomat suonikohut ovat tavallisin syy vanhuusiän säärihaavoihin.

Suonikohjujen laserhoito

Suonikohjujen hoito ultraääniohjatulla suonensisäisellä laserhoidolla soveltuu potilaille, joilla pinnalliset suonirungot, ns Vena Saphena Magna ja Vena Saphena Parva, ovat kovin laajentuneet (yli 5 mm) ja suorat. Laserhoidolla onnistutaan sulkemaan yli 95 % hoidetuista suonista yhdellä hoitokerralla. 

Katso video miten toimenpide tehdään. 

Potilas saa lähteä kotiin tai töihin saman tien. Toimenpiteen jälkeen hoidetun suonen kohdalla tuntuu usein kiristystä ja lievää arkuutta. Tukisukkaa pidetään hoidon jälkeen noin 2 viikkoa. On aika tavallista että hoidettu suoni on tunnettavissa kiristävänä ja arkana hoidon jälkeen. Ei-toivottuja syvien laskimoiden tukoksia nähdään erittäin harvoin, mutta ne ovat mahdollisia. Suonikohjujen hoito laserilla on erittäin tehokasta. Vuoden kuluttua hoidettu suoni pysyy terveenä yli 95 % potilaista ja tulos pysyy samana vielä 10 vuoden kuluttua. Esteettinen tulos on erinomainen. Hoitotulosten vuoksi laseria käytetään aina kuin se on mahdollista.

Suonikohjujen vaahtoruiskutus

Vaahtoruiskutushoidolla tukitaan ("liimataan" ) suonikohjuiset laskimot. Alaraajojen laskimoverenkierto paranee, laskimovian aiheuttamat oireet lakkaavat, suonten pullistumat häviävät ja raajojen ulkonäkökin paranee.

Vaahto ruiskutetaan hoidettavaan raajaan asennettavien neulojen kautta. Tippaneulojen asennuksessa käytetään paikallista puudutetta, lisäksi vaahdolla on puuduttava ominaisuus.

Vaahdotettuun alaraajaan laitetaan tukisukka, jota pidetään 14 vuorokautta yhtäjaksoisesti, mutta sukan voi riisua päivittäin suihkun ajaksi. Kotiin pääsee heti toimenpiteen jälkeen ja voi liikkua normaalisti sekä ajaa autoa. Sairauslomaa ei tarvita. Vaahtoruiskutuksen jälkeinen syvä laskimotukos on erittäin harvinainen. Seurantakontrollit ja mahdolliset lisäruiskutukset tehdään 2 viikon välein. Hoidon tulos näkyy lopullisesti viikkojen, joskus kuukausien kuluttua hoidosta. Hoidetun laskimon kohdalle ihoon tulee joskus ruskeita jälkiä, jotka yleensä häviävät asteittain muutaman kuukauden kuluessa. Paranemista voidaan selkeästi nopeuttaa punktoimalla hoidettu suoni (jos se on kovettunut ja näkyy tummana) parin viikon päästä ruiskutuksesta. Vaahdolla hoidetut pinnalliset kohjut yleensä pysyvät poissa ja samoihin kohtiin ei yleensä synny uusia kohjuja. Vaahtokovetus ei sovi suonirunkojen hoitoon suuren uusimisriskin vuoksi.

Pintaverisuonet

  • Alaraajojen ihon hiussuonten ruiskutushoito

Ulkonäköä häiritseviä ihon pieniä sinisiä hiussuonia (teleangiectasia = luutasuoni ) ilmaantuu alaraajoihin usein iän myötä. Ne voivat olla joko oireettomia taikka oireilla suonikohjutaudin tapaan. Ihon hiussuonivika voi olla itsenäinen taikka sitten sen taustalla voi olla ihon verkkosuonten ja / tai ihonalaisten pintalaskimoiden vajaatoiminta eli ns suonikohjutauti. Ihon hiussuonten hyvän ja kestävän hoitotuloksen edellytyksenä on taustalla mahdollisesti olevan suonikohjutaudin ensisijainen hoito.

Katso video miten toimenpide tehdään. 

Ihon pienet häiritsevät hiussuonet saadaan tehokkaasti häviämään Polidocanol ruiskutuksella. Aine saa aikaan suonen sisäpinnan eli endoteelin vaurioitumisen, jonka ansiosta suonet häviävät. Ruiskutetussa raajassa pidetään hoidon yhteydessä laitettua hoitosukkaa viisi vuorokautta. Liikkua saa vapaasti. Hyvän esteettisen hoitotuloksen saamiseksi tarvitaan yksi tai useampi ruiskutuskerta. Lopullinen tulos näkyy viikkojen kuluessa.

Kuvagalleria

Tom Schröderin tekemiä suonikohjuhoitojen kuvia ennen hoitoa ja hoidon jälkeen